Teamcoaching

Bij het teamcoachen gaat het om het behalen/oplossen van de coachvraag.

Wat wij bij Robert Rutjes Coaching&Training nog belangrijker vinden voor er aan de coachvraag gewerkt kan worden is de mate van psychologische veiligheid binnen het team. Is deze op orde dan kun je werken aan de coachvraag.

De methode die wij gebruiken is gebaseerd op de boeken van Amy Edmondson en de ervaring die wij in de praktijk hebben opgedaan.

Zoals in de boeken van Joriene Beks is aangegeven zijn de kenmerken van een psychologisch veilig team.

  • Inclusie; Er bij horen, gastvrije en nieuwsgierige houding naar andersdenkenden en minderheden. Positieve waardering van diversiteit.
  • Delen; Openlijk delen van meningen, erkennen en bespreken van fouten, nieuwgierig en leergierig klimaat.
  • Leveren; Iedereen doet volwaardig mee bij het leveren van prestaties, ieders inbreng wordt gewaardeerd, er is een hoge mate van betrokkenheid.
  • Uitdagen; Tegengeluiden worden serieus genomen, nieuwe ideeën worden makkelijk ingebracht, iedereen heeft een licence to innovate.
  • Positiviteit; Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor een positieve sfeer, positiviteit is zichtbaar in communicatie en relaties, mensen die de sfeer verzieken worden hier op aangesproken.

Afspraken binnen het team geeft voor iedereen een mate van duidelijkheid en zekerheid, echter moet dit dan ook voor iedereen duidelijk zijn.

Hiervoor gebruik ik het model wat ik gemaakt heb;

Bespreken; Welke afspraken vinden we belangrijk om ons aan te houden, welke kernwaarden hebben we in het team?
Zo creëer je eigenaarschap, verantwoordelijkheid en duidelijkheid voor iedereen.

Afspreken; Afspreken is conformeren.
Welke afspraken hebben we gemaakt en zijn ze voor iedereen duidelijk? Hoe leggen we ze vast? Hoe gaat iedereen zich aan de afspraken houden? En wat als er iemand zich niet aan de gemaakte afspraken houdt?

Aanspreken; Nu zijn de afspraken gemaakt, hoe gaan we er mee om als iemand zich niet aan de gemaakte afspraken houdt? Wie spreekt hem/haar er op aan of is het een verantwoordelijkheid van iedereen? Op welke manier spreken we elkaar er op aan? Door middel van feedback? Door bestraffend toe te spreken?

Uitspreken; Iedereen mag zich uitspreken en daarnaast als iemand is aangesproken op niet nagekomen afspraken is het dan ook uitgesproken? Als het goed is weet iedereen hierna weer dat het belangrijk is om zich aan gemaakte afspraken te conformeren.

Is dit het niet geval begint het proces weer opnieuw.

Bespreken, zijn de afspraken die gemaakt zijn nog de juiste afspraken of moet er iets veranderd worden? Wil je dit, zorg dan dat je het goed onderbouwd. Zo is de cirkel weer rond; bespreken, afspreken, aanspreken en uitspreken.