Leiderschap

Bij Robert Rutjes Coaching&Training streven we naar ontwikkeling in de kenmerken van goed leiderschap.
Wij zijn er van overtuigd dat deze 8 kenmerken van belang zijn voor het leiderschap voor nu en in de toekomst.

Authentiek; Je bent wie je bent en handelt daarnaar, probeer niet iemand anders te zijn dan je daadwerkelijk bent. Laat zien dat ook jij soms fouten maakt. Probeer niet de leukste of grappigste te zijn maar laat wel zien dat je in bent voor een geintje. Wees zelfbewust.

Visionair; zorg dat je een missie en visie hebt en dat je deze duidelijk kunt uitleggen. Waar wil je naar toe en hoe ziet dat er uit? Weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt en wat ze van jou mogen verwachten. Je bent vooruitstrevend.

Inspirerend; Als leider heb je een visie en kunt deze duiden voor iedereen. Ook door hoe je bent kun je inspirerend zijn. Als je inspirerend bent volgt men je graag en zet dan zonder enige moeite een stap extra. Wees zichtbaar en duidelijk. Zorg dat je achter je product staat.

Kwetsbaar; zorg dat je kunt leiden maar ook volgen. Heb je als leider niet de kennis hebt haal deze dan uit de groep. Daarmee laat je zien dat je niet alles weet en dat dat niet erg is. Vraag om feedback en feedforward.

Transparant;
• Wees eerlijk; Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Heb geen verborgen agenda.
• Luister; Niet alleen praten maar echt luisteren. Wat zegt iemand echt? Luister ook naar andere meningen, wat zit er achter? Wees oordeelvrij en oprecht geïnteresseerd. Zorg dat je je mensen kent, wat er in hen omgaat. Zorg dat je er bent.

Verbindend; Tussen jezelf en je medewerkers, spreek vertrouwen en waardering uit. Vier de successen. Ook als mensen weggaan zorg dan voor de verbinding door op de juiste manier afscheid te nemen, niet alleen voor degene die weggaat maar ook voor het team. Doe het samen met je team maar blijf de leider. Doseer je aanwezigheid.

Daadkrachtig; Wees begripvol, toon inlevingsvermogen, luister en alles wat bij goed leiderschap hoort maar als het nodig is hak dan de knoop door en neem de beslissing die nodig is. Grijp in op de onderstroom en stel kaders en maak afspraken. Je kunt hierbij gebruik maken van de cirkel Bespreken, afspreken, aanspreken en uitspreken.

Reflecterend; Wees zelfbewust, kijk naar jezelf en reflecteer op wat je gedaan hebt, zou je het de volgende keer weer zo doen of toch anders. Wat is de reden dat je het zo gedaan hebt. Vraag om feedback/feedforward.

Leiderschap