Leiderschap

Bij Robert Rutjes Coaching&Training streven we naar verdere ontwikkeling in de professionalisering van leidinggevenden in de organisatie.

Hiervoor hanteren we een model dat ondersteunt in de communicatie, een voorspellend karakter heeft en helpt herkennen waar gedrag vandaan komt.

Mocht hierdoor je interesse zijn opgewekt, neem dan vooral contact op voor meer informatie.

Wat jou als leider zeker helpt is dat je in meer of mindere mate voldoet aan de onderstaande kenmerken.

Authentiek; Je bent oprecht en handelt daarnaar, je bent trouw aan je innerlijk. Je neemt verantwoordelijkheid voor je gevoelens en daden en doet ook echt wat belangrijk voor je is. Je bent zelfbewust.

Visionair; Je zorgt er voor dat je een missie en visie hebt en dat je deze duidelijk kunt uitleggen. Waar wil je naar toe en hoe ziet dat er uit? Weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt en wat ze van jou mogen verwachten. Je bent vooruitstrevend.

Inspirerend; Als leider heb je een visie en kunt deze duiden voor iedereen. Ook door hoe je bent kun je inspirerend zijn. Als je inspirerend bent volgt men je graag en zet dan zonder enige moeite een stap extra. Wees zichtbaar en duidelijk. Je zorgt dat je achter je product staat.

Kwetsbaar; Je kunt leiden maar ook volgen. Heb je als leider niet de kennis, haal deze dan uit de groep. Daarmee laat je zien dat je niet alles weet en dat je ook afhankelijk bent van anderen. Vraag om feedback en feedforward.

Transparant;
• Wees eerlijk; Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Je hebt geen verborgen agenda.
• Luister; Je praat niet alleen maar luistert echt. Je luistert naar andere meningen en vraagt door vanuit nieuwsgierigheid. Wat zit er achter? Je laat je oordeel los en bent oprecht geïnteresseerd. Je zorgt dat je je mensen kent en wat er in hen omgaat.

Verbindend; Je bent verbindend tussen jezelf en je medewerkers, spreekt vertrouwen en waardering uit. Je viert successen. Ook als mensen weggaan zorg je voor de verbinding door op de juiste manier afscheid te nemen, niet alleen voor degene die weggaat maar ook voor het team. Doe het samen met je team, maar blijf de leider. Doseer je aanwezigheid.

Daadkrachtig; Je bent begripvol, toont inlevingsvermogen, luistert en doet alles wat bij goed leiderschap hoort, als het nodig is hak je de knoop door en neemt de beslissing die nodig is. Je grijpt in op de onderstroom, stelt kaders en maakt afspraken. Je kunt hierbij gebruik maken van de cirkel Bespreken, Afspreken, Aanspreken en Uitspreken, of welke volgorde nodig is.

Reflecterend; je bent zelfbewust, kijkt naar jezelf en reflecteert op wat je gedaan hebt. Wat is de reden dat je het zo gedaan hebt. Vraag om feedback/feedforward.

Leiderschap